sida

Skatteflykt

Sverige förlorar 130 miljarder varje år på grund av skattesmitare. Vänsterpartiet kräver krafttag mot de superrika och de storföretag som ägnar sig åt skattefiffel, och att EU skärper sitt regelverk på området.

Skatteflykt är ett allvarligt problem. Det berövar välfärden resurser som skulle behövas för att rätta till bristerna i skolan, vården och omsorgen. Men dessutom undergräver det sammanhållningen i vårt samhälle. Om människor ser att de rikaste och företag som gör miljardvinster sysslar med aggressiva skatteupplägg och rent fusk så kan de med rätta fråga sig varför de själva ska betala skatt.

För att råda bot på detta vill Vänsterpartiet ha en lag som tvingar banker och revisorer att rapportera aggressiva skatteupplägg till Skatteverket. Banker som upprepade gånger medverkat till sådant ska kunna fråntas sin rätt att verka i Sverige. Vi kräver även att EU skärper den tandlösa lagstiftningen mot skatteflykt, så att det blir obligatoriskt för alla multinationella storföretag att redovisa sina vinster uppdelat på land, och skatta för dem där de skapats.

Läs även:
Vänsterpartiets 11-punktsprogram mot skatteflykt