Hoppa till huvudinnehåll

Vilka stöder kravet på Sverigepriser?

Många enskilda, organisationer och företag har dragit samma slutsats som Vänsterpartiet: det är orimligt att låta höga exportpriser dra upp priset på den el som konsumeras i Sverige.

Hyresgästföreningen och LO: “låt inte elexporten sätta priset för den inhemska konsumtionen”. (Expressen 2022-12-01)

Svenska elkonsumenter kan inte längre utsättas för en fallerad prismodell. Den behöver reformeras eller bytas ut!

Villaägarnas Riksförbund, Villaagarna.se 2022-09-02

Småföretagarnas Riksförbund: “Regeringen [väljer] att blunda för de verkliga bakomliggande orsakerna som hänger samman med en prissättningsmodell som inte fungerar under nuvarande extrema omständigheter där kostnaden för dyraste elproduktionsformen, gasbaserad el-generering, tillåts styra hela prissättningen.” (Smaforetagarna.se 2023-01-04)

Företagarförbundet: “Justera prismodellen så att den innehåller två steg där den elkraft som utvinns i Sverige prissätts på ett sätt till svenska elkonsumenter och den el Sverige importerar för att transitera – transportera – till andra länder prissätts på ett annat sätt.” (Sydsvenskan 2023-01-11)

Företagarna Syd: “Det är alltså prissättningsmodellen vi vill åt, den behöver omformas.” (Livsmedel i Fokus 2022-12-01)