Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om Sverigepriser

Svenska hushåll ska inte behöva betala för en feltänkt och havererad elmarknad. I dag sätts priset på el på ett orimligt sätt. Det senaste året har det inneburit prischocker på el. Därför har vi föreslagit något som vi kallar ”Sverigepriser” på el. Ett slags prisskydd för svenska konsumenter. Modellen innebär att vi reglerar marknaden genom att frikoppla de svenska elpriserna från de höga exportpriserna på elen till kontinenten. Så får vi betydligt lägre elpriser för hushållen och snabbar på klimatomställningen.


Varför är det så höga elpriser?
Det beror på att den höga efterfrågan på el i Europa gör det lönsamt att startael som i vanliga fall kostar för mycket att producera, som till exempel oljekraftverket i Karlshamneller kolkraftverk i Tyskland. Eftersom priset på elen sätts utifrån vad det kostar att producera den sist köpta elen på marknaden –den som kallas marginalprissättning–innebär det att den dyra fossilelen sätter priset hos alla konsumenter. Sverige producerarbillig, fossilfri el som nästan alltid täcker våra behov–Sverige exporterar mycket el. Det första halvåret 2022 var Sverige Europas största elexportör. Sett till de inhemska produktionskostnaderna skulle priset kunna vara betydligt lägre. Men på grund av hur prissättningen är konstruerad så hålls priset ändå uppe.

Hur ska det gå till i praktiken att sänka elpriset med Vänsterpartiets modell?
Sverige har idag fyra elprisområden. Genom att prissätta elen vi exporterar separat, som i ett femte elprisområde, kan vi skydda de svenska konsumenterna. Därmed slår inte den europeiska efterfrågan igenom på de svenska elprisområdena.

Elbolagen säger att det inte går!
Det beror på att de tjänar stora pengar på dagens elmarknad. Men även andra EU-länder har börjat reglera sina energimarknader på olika sätt. Prisskyddet är lätt att införa och fullt möjligt att få plats innan den kommande vintern.

Myndigheterna säger att det inte går!
Vi håller inte med. Vi kan inte se att vårmodell skulle bryta mot några EU-regler. Man ska veta att även andra EU-länder har börjat reglera sina energimarknader på olika sätt. Även om det fanns en misstanke om att EU-reglerna skulle stå i vägen, vore det ju rimligt att pröva dem.

Ska Sverige behålla all el för oss själva?
Nej, Sverige ska både exportera överskott och importera när vi har underskott. Det enda förslaget innebär är att dyr utländsk el inte får genomslag på de svenska priserna.

Varför skulle priset bli lägre i denya ”svenska” elprisområdena?
Därför att där tillgodoses våra behov av relativt billiga energislag. Så även om modellen med marginalprissättning behålls, kommer den inhemska efterfrågan aldrig bli så stor att dyr kolkraftsel kommer in i bilden.

Vem ska betala för de här billigare elpriserna?
Det är energibolagens övervinster som kommer att minska.

Är det bara Vänsterpartiet som föreslår det här?
Nej, idén har också förts fram till exempel av Bengt Ekenstierna, tidigare VD för E-On Energisystem och nuvarande styrelseledamot i norska, statligt ägda, elbolaget Statkraft. Läs här!