resurs

Vårda välkomna värva

Handledning i medlemsvård, publicerad i oktober 2016.

”Med hjälp av de här dokumentet vill vi öka kunskapen och ge tips kring hur ni ska jobba med medlemsvärvning, medlemsvård och hur ni omvandlar missnöje till framgång. Det är i första hand riktat till partiföreningar, som är den medlemsbärande delen av vår organisation, men distrikt kan också ha nytta av den.”

Ladda ner Vårda välkomna värva (word)
Ladda ner Vårda välkomna värva (pdf)

Efter valet 2018 tog vi fram ett kortare utdrag ur texten, Välkomna nya medlemmar, som handlar om att ta hand om alla nya medlemmar som kom i valrörelsen.

Samlade organisationsdokument