Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartisters arbete i fackföreningarna

Dokumentet sammanfattar en del av den erfarenhet gjorts av fackligt engagemang: här fastslås en del om förhållningssätt till den fackliga verksamheten med syftet att inspirera och vara ett stöd för partimedlemmar som engagerar sig fackligt. En central utgångspunkt är engagemanget på arbetsplatserna. I dokumentet finns även en del om vikten av och metoder för att försvara och utveckla den fackliga demokratin, samt om det praktiska och principiella förhållandet mellan fackligt och politiskt engagemang.

Ladda ned dokumentet här