resurs

Vänsterpartiet tolerans/grafittipolicy

Vänsterpartiets kongress 2014 biföll en enskild motion om att Vänsterpartiet i korthet ska ”inrätta en central toleranspolicy där man arbetar för att ge all konst samma möjlighet att existera, oavsett estetiskt uttryck”, arbeta för att de nolltoleranser som finns runt om i Sverige ska upphävas, samt för att det ska finnas lagliga möjligheter att utöva graffiti på offentligt ägda väggar. Här presenteras en rapport med bakgrundsinformation om detta samt själva den antagna Tolerans/grafittipolicyn.

Ladda hem policyn här (pdf)…