Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningspolitiskt program

Kunskap är makt. Det är utgångspunkten för Vänsterpartiets nya utbildningspolitiska program, som partistyrelsen har antagit.

Idén om ett jämlikt och sammanhållet utbildningssystem var en del av kampen för demokratin. En kamp som gjorde kunskap och bildning till en rättighet, för alla. Sedan flera decennier tillbaka har dock utvecklingen gått åt fel håll. I det nya utbildningspolitiska programmet gör vi upp med marknadstänkandet och det segregerade skolvalet. Förskolan och skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, inte återskapa och förstärka klasskillnader. Kunskap är makt.

Ladda ned programmet här