resurs

Tillgänglighetspolicy

Tillgänglighetspolicy för Vänsterpartiet, antagen av verkställande utskottet den 7 mars 2014.

”Alla medlemmar i Vänsterpartiet ska kunna vara aktiva och delta i partiets verksamhet. Att människor med olika funktionsnedsättningar ska kunna vara politiskt aktiva, ta del av och delta i debatter och diskussioner är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet arbetar för att bristande tillgänglighet ska bli en diskrimineringsgrund. Att vår egen verksamhet är tillgänglig är en förutsättning för att vi i förlängningen ska vara trovärdiga när vi driver tillgänglighetsfrågor politiskt.

En ökad tillgänglighet är även en förutsättning för att alla medlemmars kunskap, kompetens, erfarenhet och arbetsinsats ska kunna tas tillvara och för att fler personer med funktionsnedsättningar ska vilja aktivera sig i Vänsterpartiet.”

Ladda ner Tillgänglighetspolicy (word)
Ladda ner Tillgänglighetspolicy (pdf)

Samlade organisationsdokument