resurs

Styrelseutbildning

Styrelseutbildning för partiföreningar, släppt i oktober 2013. Den är förstås upplagd som en förberedelse för valrörelserna 2014, men går att använda också efter det med några enkla justeringar. Pass 2 är det enda som behöver göras om ordentligt, till exempel genom att ta föreningens verksamhetsplan som utgångspunkt istället och ha lite öppnare diskussioner.

”En av de övergripande slutsatser vi dragit, bland annat utifrån DS-utbildningarna under våren, är att Vänsterpartiets framgångar i valrörelserna 2014 kommer hänga mycket på hur bra partiföreningarnas styrelser fungerar. Därför har vi tagit fram den här styrelseutbildningen för partiföreningarna, som är uppbyggt som en förberedelse inför valet.

Utbildning går att använda på flera sätt. En styrelse som genomföra den på egen hand kan låta någon läsa igenom materialet i förhand och sedan leda passen. Ett distrikt som vill erbjuda ett utbildningstillfälle för sina partiföreningars styrelser kan t ex boka en större lokal och bjuder in flera styrelser på en gång, med ett bord per styrelse. Det gör det möjligt att ha diskussioner och kortare grupparbeten i varje styrelse, samtidigt som styrelserna också kan inspirera varandra.

Utbildningen innehåller 5 pass á 45 minuter och har lite karaktären av ett särskilt styrelsemöte. Utgångspunkten är att varje styrelse diskuterar sin specifika situation och hur de vill gå framåt. Det sista passet är upplagt som en lite lösare diskussion som går att ta över en middag. Där finns det också möjlighet att försöka knyta ihop trådarna och fatta beslut utifrån de tidigare diskussionerna.”

Ladda ner Styrelseutbildning 2013 – kursledarmanual (word)
Ladda ner Styrelseutbildning 2013 – deltagarhäfte (word)

Ladda ner Styrelseutbildning 2013 – kursledarmanual (pdf)
Ladda ner Styrelseutbildning 2013 – deltagarhäfte (pdf)

Samlade organisationsdokument