resurs

Säkerhetspolicy för utlandsresor

Antagen av partistyrelsen 17-18 april 2015.

”Internationella resor är en viktig del av Vänsterpartiets verksamhet. Genom våra resor i världen får vi möjlighet att knyta kontakter, ta del av andra erfarenheter, tillgodogöra oss ny kunskap och bedriva praktisk solidaritet genom stöd på plats till vänsterkrafter. Att våra företrädare på olika sätt reser i världen bidrar till att stärka vårt parti.

Men resor kan vara förknippade med större eller mindre säkerhetsrisker. Ibland finns det till och med ett värde i att vi också besöker platser där säkerhetssituationen är svår. Att våra företrädare på olika sätt reser i världen bidrar till att stärka vårt parti.”

Ladda ner Säkerhetspolicy för utlandsresor (word)
Ladda ner Säkerhetspolicy för utlandsresor (pdf)

Samlade organisationsdokument