resurs

Partiet och de parlamentariska grupperna

Ett diskussionunderlag från 2012 av Mats Einarsson, ledamot i partiets organisations- och stadgegrupp.

”Till och från uppkommer det diskussioner och ibland oenighet om hur förhållandet mellan partiorganisationen och våra parlamentariskt förtroendevalda bör se ut. Något definitivt ‘rätt’ svar finns inte – relationen kan inom de ramar stadgarna sätter upp se ut på olika sätt beroende på omständigheter och vad berörda medlemmar och förtroendevalda anser fungerar bäst. Det här är ett försök att resonera kring problem och möjligheter i syfte att underlätta för partiföreningar och andra att hitta fram till en väl fungerande modell.”

Normalstadgarna för Vänsterpartiets kommunala grupper finns som bilaga sist i dokumentet.

Ladda ner Partiet och de parlamentariska grupperna här (pdf)

 

Samlade organisationsdokument