Hoppa till huvudinnehåll

Organisationshandboken

Organisationshandboken “Konsten att bygga ett parti” släpptes 2004. Delar av den har lyfts ut och uppdaterats sedan dess, men originaldokumentet är fortfarande högst användbart.

“Den här handboken i politiskt arbete har tagits fram för att vi vill ge möjligheter till alla medlemmar att skaffa sig kunskaper om hur partiet fungerar och hur arbetet kan förbättras och stärkas. Den kan användas av alla medlemmar, och är skriven i första hand för dom som är aktiva på lokal nivå i en partiförening. Det finns dock åtskilligt som kan förbättra rutinerna och stärka arbetet också på distriktsnivå och i hela partiet.

Att perspektivet utgår från lokalorganisationen ska ses som ett erkännande av att det är lokalt som det viktigaste politiska arbetet utförs. I en tid där medialiseringen av den politiska debatten spinner allt snabbare är det viktigt att inse att det där mötet på arbetsplatsen, i skolan, på torget eller i fiket fortfarande är överlägset när det gäller att samtala och övertyga. Det är genom direkta möten med människor som vi har störst möjligheter att nå sympatisörer och nya medlemmar.”

Ladda ner Organisationshandboken här (pdf)

Samlade organisationsdokument