resurs

Normalarbetsordning för kommunala grupper

Normalarbetsordning för kommunala grupper, antagna av partistyrelsen den 15 april 2016. De har ingen automatisk giltighet för partiets kommunala grupper utan måste antas av behörig partiinstans. Normalarbetsordningens funktion är att tjäna som vägledning vid utformandet av lokala arbetsordningar för kommunala grupper. Arbetsordningen måste utformas efter lokala förhållanden och i enlighet med lokal praxis. Andra arrangemang än de som här föreslås kan alltså beslutas så länge de inte strider mot partiets stadgar och vanlig föreningspraxis.

Normalarbetsordningen finns i två varianter, där den ena är tänkt för små kommunala grupper som t ex bara har en fullmäktigeledamot.

Ladda ner Arbetsordning för kommunala grupper (word)
Ladda ner Arbetsordning för kommunala grupper (pdf)

Ladda ner Arbetsordning för kommunala grupper – små grupper (word)
Ladda ner Arbetsordning för kommunala grupper – små grupper (pdf)

Samlade organisationsdokument