resurs

Nolltolerans mot rasism

Uttalande antaget av vänsterpartiets partistyrelse 3-4 december 2010, uppdaterad den 28-29 november 2014

Högerextrema och främlingsfientliga partier har under den senaste tioårsperioden byggt upp ett betydande folkligt stöd i flera europeiska länder. Många regeringar har misslyckats med att möta människors rättmätiga krav på rättvisa och skäliga levnadsvillkor. På flera håll har detta medverkat till att främlingsfientlig och rasistisk politik tagit plats i de nationella parlamenten.

Efter Ny Demokratis inträde i riksdagen i början på nittiotalet anpassades politiken i invandrarfientlig riktning. Idag ser vi återigen en utveckling där främlingsfientliga och rasistiska krafter alltmer tillåts sätta den politiska dagordningen, också genom att de etablerade partierna gör denna dagordning till sin egen. Detta avslöjar vissa partiers svårigheter att avstå ifrån symbolpolitik med rasistiska undertoner – både för att vinna några extra röster och för att bereda väg för avgörande systemförändringar.


Partistyrelsen beslutade på möte 6-7 december 2013 att uppdatera det antirasistiska strategidokumentet Nolltolerans mot rasism.

Detta är det bärande styrdokumentet för hur Vänsterpartiet arbetar mot rasismen i samhället och rasistiska krafter i politiken. Här finns analys, strategier och vår syn på vår egen roll i kampen.

Nytt i denna version är inledningen, ett nytt avsnitt om hur islamofobin breder ut sig, samt en djupare analys av religionens roll och vår syn på religionsfrihet och religionskritik.


Partistyrelsen beslutade på möte 28-29 november 2014 att uppdatera det antirasistiska strategidokumentet Nolltolerans mot rasism.

Nytt i senaste versionen är Vänsterpartiets förhållningssätt till SD i parlamentariska sammanhang

Ladda hem och läs Nolltolerans mot rasism (pdf)