Hoppa till huvudinnehåll

New Public Managment – bakgrund, konsekvenser och kritik, samt preliminära slutsatser

I enlighet med beslut på Vänsterpartiets kongress 2012 pågår på enheten för politikutveckling och studier ett arbete med att ta fram förslag på hur delaktigheten för brukare och personal kan utvecklas i den offentliga sektorn.

Detta som alternativ till det som kongressen beskrev som den ”interna privatisering” och de ”styrsystem hämtade från privata näringslivet” som går under samlingsnamnet ”New Public Management”. Denna rapport utgör det andra underlaget av flera, i arbetet med att ta fram sådana förslag (den första rapporten lämnades inför Almedalen 2014 och finns här). Rapporten syftar främst till att utgöra en kunskapsöversikt av NPM: av dess framväxt och effekter och av hur kritiken mot NPM formulerats. Samt något om hur kritiken och förståelsen av detta kan användas i Vänsterpartiets retorik, opinionsbildning och politikutveckling framöver. Här finns också en del underlag om hur konkreta alternativ till NPM vuxit fram.

Ladda hem rapporten här (pdf)