resurs

Ledsagning

Riktlinjer för ledsagning vid kongresser och Vänsterdagarna. Publicerad i december 2017.

”Ledsagning innebär hjälp att förflytta sig till och från…

…järnvägsstation och kongress/konferensanläggning
…hotell och kongress/konferensanläggning
…talarstol
…seminarie/föreläsningssalar
…lunch/middag som ingår i evenemanget
…toalettbesök”

Ladda ner Ledsagning (pdf)
Ladda ner Ledsagning (word)

Samlade organisationsdokument