Hoppa till huvudinnehåll

Handledning i mötesteknik

En handledning i mötesteknik, publicerad i augusti 2015, lätt uppdaterad i november 2018.

God mötesteknik är A och O för varje organisation – det kan vem som helst som varit på ett smidigt och ett havererat möte skriva under på. En stark praxis för hur möten går till förebygger konflikter, öppnar scenen för demokratin och sätter föreningen i rörelse.

Därför behöver vi skickliga mötesordföranden och mötessekreterare i Vänsterpartiet. En medlem som går på sitt första möte ska känna att det är här det händer. Den som tar sig tid att vara med och bygga Vänsterpartiet ska veta att den tiden används väl.

En av poängerna med det här dokumentet är att sätta ord på och sprida den praxis som finns i Vänsterpartiet (och till allra största delen i allt föreningsliv). Det har sina fördelar att ha en gemensam möteskultur, bland annat att det förenklar arbetet med att se till att alla vet hur mötena fungerar. Det förebygger också konflikter att vi kan vara överens om hur formerna för att fatta bra beslut ser ut.

Texten är i stora delar hämtad från kapitel 4 i Konsten att bygga ett parti, organisationshandboken från 2004. Den bygger i sin tur på Praktisk demokrati, handledning i mötesteknik av Mats Einarsson (Vänsterpartiet 1995, 2003). Den har redigerats och byggts ut, bland annat med tydligare motiveringar av poängerna med den mötespraxis som föreslås.

Handledningen är till stor del skriven för de som ska ansvara för mötet: de som förbereder det, mötesordföranden, mötessekreterare. Samtidigt är framförallt den första hälften av texten nyttig läsning för alla brukar delta på möten i Vänsterpartiet.

Till den här handledningen finns en mötesteknisk ordlista och två mallar för kallelser respektive protokoll. Det finns också särskilda mallar för partiföreningarnas årsmöten och distriktens årskonferenser, som dessutom omfattar möteshandledningar, utskick av handlingar, yrkande- och begära ordet-lappar.

Ladda ner Handledning i mötesteknik (word)
Ladda ner Handledning i mötesteknik (pdf)

Ladda ner Mall för kallelser (word)

Ladda ner Mall för protokoll (word)

Ladda ner Mötesteknisk ordlista (word)
Ladda ner Mötesteknisk ordlista (pdf)

Mötesordningen från kongressen 2016 kan vara användbar som förlaga inför t ex större distriktsårskonferenser:

Ladda ner Mötesordning för kongressen 2016 (pdf)
Ladda ner Mötesordning för kongressen 2016 (word)
Ladda ner Mötesordning på kongressen 2016 (presentation)

Samlade organisationsdokument