resurs

Ett nytt sätt att vara vänster tillsammans

Hösten 2018 valdes en ny Framtidskommission, vars huvuduppgift var att ställa nya frågor till partiets medlemmar och skapa nya meningsfulla mål. Valresultatet 2018 krävde nya tag. Frågeställningar behövde formuleras som rörde det ojämna geografiska utfallet mellan stad och land. Samtidigt som vi under senare år kan se en kraftigt minskade klassröstningen inom löntagarkollektivet, och den nedåtgående rödgrön trenden. Hur fungerar och uppfattas Vänsterpartiet egentligen – och vad kan vi göra annorlunda och bättre.

Utöver framtidskommissionens egen rapport antog kongressen ett strategidokument som pekade ut en riktning för partiet framåt. Av strategiska skäl fokuserar den här rapporten på det som allmänt kallas bruksorter även om det finns ett antal olika tolkningar av det begreppet. Det är däremot vår övertygelse att flera av våra slutsatser kommer att kunna vara till nytta för flera.

Läs hela rapporten här…