resurs

Engagera medlemmar och supporters

Detta material ger vägledning för dig som i kontakt med människor i och utanför Vänsterpartiet vill bidra till att den som vill veta mer, göra en insats eller engagera sig hos oss får möjlighet till det under valrörelsen. Den genomgående frågan är hur du kan ge dessa människor en positiv och givande erfarenhet av kontakt med Vänsterpartiet, och se till att ingen känner sig antingen förbisedd eller exkluderad.

Ladda ned handledningen här…