resurs

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar mineralutvinning

Gruvindustrin är en strategiskt viktig näring för Sverige. Inte minst gäller det i regioner som tidigare drabbats av hög arbetslöshet och utflyttning. Samtidigt har gruvbrytning en mycket stor påverkan på miljön och omgivande samhällen. På flera håll väcks nu en opinion för att bevara ovärderliga naturvärden och framtida välmående för lokalsamhälle och ursprungsbefolkning.

Den svenska minerallagen är exceptionellt förmånlig för gruv- och prospekteringsbolag, men allt för lite hänsyn tas till dem som påverkas av verksamheten. Här kan du läsa om Vänsterpartiets förslag för hur både de människor och den miljö som påverkas av gruvindustrin ska ges en större vikt i processen:

– Ladda ned programmet om mineralpolitik här…