resurs

Barnpassning

Det här dokumentet innehåller råd och tips för att erbjuda barnpassning vid Vänsterpartiets arrangemang. Den första delen handlar om hur vi resonerar kring barnpassningen vid centrala partiarrangemang, och den andra om praktiska tips kring att arrangera barnpassning. Dokumentet publicerades i december 2015.

Ladda ner Barnpassning (word)
Ladda ner Barnpassning (pdf)

Samlade organisationsdokument