politik

Välfärd

Att välfärden fungerar är en förutsättning för många människors frihet. Det ska gå att lita på att ditt barn möter trygghet i skolan, att dina föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet och på att du får bästa möjliga vård när du mår dåligt. Därför vill Vänsterpartiet satsa mer pengar på välfärden istället för att sänka skatten för de som redan tjänar mest. Och därför vill vi också att välfärden inte ska styras av vinstjakt.

Generell välfärd omfattar alla som är i behov av den, oavsett hur stor plånbok man har. Den generella välfärden innebär en solidarisk omfördelning av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade, mellan olika perioder i våra liv och mellan friska och sjuka. Vänsterpartiets utgångspunkt är väldigt enkel: välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt bolagens ägare.

Vänsterpartiet har varit med och byggt upp den svenska välfärdsstaten. Idag ser vi att delar av den inte håller måttet. Alltför många människor får inte den hjälp de behöver från samhället när de är i en svår situation. Sjukvården lider av långa köer och brist på vårdplatser, skolan har svårt att ge tillräcklig kunskap till alla elever och socialtjänst och psykiatri är överbelastade. Många omfattas heller inte längre av socialförsäkringssystemen. Så ska det inte vara.

Vänsterpartiet lyckades i vårt samarbete med regeringen under mandatperioden 2014-2018 driva igenom en förstärkning av välfärden med tio miljarder årligen i generella statsbidrag från 2017. Det är den största välfärdssatsningen sedan 1993. Vi har också fått igenom en historiskt stor satsning på sjukvården. Vänstermiljarderna kommer att göra skillnad i sjukvården, skolan och omsorgen och täcka en del av dagens eftersatta behov. Vi vill nu gå vidare och utvidga satsningen på välfärden i en tid då kommunsektorn står också inför stora utmaningar på grund av den demografiska utvecklingen. Vänsterpartiet föreslår därför att de generella statsbidragen till kommunsektorn ökar med 20 miljarder kronor fram till 2022.

Vi har en välfärdskris. Runt om i landet görs stora neddragningar och besparingar på bland annat skola, omsorg och hälso- och sjukvård. För att förhindra detta har Vänsterpartiet förhandlat fram 7,5 miljarder kronor i generella statsbidrag till välfärden. Efter press från Vänsterpartiet avsatte januaripartierna fem miljarder kronor i vårbudgeten. Till det lyckades Vänsterpartiet förhandla fram ytterligare 2,5 miljarder kronor i generella statsbidrag i en extra ändringsbudget tillsammans med M och KD. Vänsterpartiet gör skillnad.

Men vi nöjer oss inte med att bara laga de akuta välfärdshålen. Vi vill se en utbyggd välfärd som konkret förbättrar livet för människor. Exempel på reformer vi fått igenom i tidigare budgetförhandlingarna med regeringen är avgiftsfri simskola för sexåringar, ett dubblerat tandvårdsbidrag, betalda arbetskläder för anställda inom hemtjänsten och äldreomsorgen, glasögonbidrag till alla barn, kostnadsfri medicin för barn och avgiftsfri kollektivtrafik för unga på sommarlovet.

Välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt bolagens ägare. Vi tycker att de pengar som satsas på välfärden ska gå till bättre äldreomsorg, tryggare vård och fler lärare i skolan – inte till privata riskkapitalbolag som lägger vinster på hög i skatteparadis. Därför säger vi nej till vinster i välfärden.

Läs mer:

Vänsterpartiets budgetmotion för 2020 – En plan för jämlikhet och grön omställning
https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2019/10/v-budgetmotion2020-ny.pdf

Vänsterpartiets satsning på personalförsörjning inom välfärden
https://www.vansterpartiet.se/vi-satsar-50-miljarder-pa-utbildningspaket-inom-valfarden/

Dela den här sidan:

Kopiera länk