politik

Tandvård

Alla ska ha råd att ha fungerande tänder, inte bara de som kan betala dyra behandlingar. Tänderna är en del av kroppen och bör på sikt ingå i sjukvården. Idag har tandhälsan blivit en klassmarkör.

Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller tvingas avstå från tandläkarbesök. De med väldigt låga inkomster har ingen nytta av dagens högkostnadsskydd eftersom det dels gäller kostnader över 3 000 kronor och dels ersätts med halva kostnaden.

Vänsterpartiet har ihop med regeringen genomfört flera reformer för att förbättra tandhälsan. Många unga vuxna slutar att besöka tandvården i förebyggande syfte när de inte längre har tillgång till avgiftsfri tandvård efter 19 år. Tack vare Vänsterpartiet kommer åldersgränsen för fri tandvård att höjas stegvis till 23 år 2019. För personer mellan 23 och 29 år och för de som har fyllt 65 år kommer tandvårdsbidraget fördubblas till 600 kronor. För vuxna mellan 30 och 65 år höjs det till 300 kronor.

Läs mer i riksdagsmotionen En tandvård för alla
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tandvard-for-alla_H5021144