politik

Tandvård

Alla ska ha råd att ha bra tänder, inte bara de som kan betala dyra behandlingar. Tänderna är en del av kroppen och bör på sikt ingå i sjukvården. Idag har tandhälsan blivit en klassmarkör.

Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller tvingas avstå från tandläkarbesök. De med väldigt låga inkomster har ingen nytta av dagens högkostnadsskydd eftersom det bara gäller kostnader över 3 000 kronor och dessutom bara ersätts med halva kostnaden.

Många unga vuxna slutar att besöka tandvården i förebyggande syfte när de inte längre har tillgång till avgiftsfri tandvård efter 19 år. Tack vare Vänsterpartiet höjdes åldersgränsen för fri tandvård till 23 från år 2019. För personer mellan 23 och 29 år och för de som har fyllt 65 år fördubblades tandvårdsbidraget till 600 kronor. För vuxna mellan 30 och 65 år höjdes det till 300 kronor.

Men vi behöver göra mycket mer. Vänsterpartiet vill införa ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården. Tandvården ska inte kosta mer än 2 000 kronor under 12 månader. Kostnader över det ska subventioneras fullt ut. Vi vill även att de vanligaste behandlingarna får en nationell taxa som innebär ett tak på vad respektive behandling får kosta oavsett vårdgivare. Det skulle skapa förutsebarhet och i många fall även ge billigare tandvård.

Läs även:

Vänsterpartiets tandvårdsreform och förslag om högkostnadsskydd
https://www.vansterpartiet.se/tandvarden-ska-inte-kosta-mer-an-2-000-kronor/

Riksdagsmotionen Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-9-halsovard-sjukvard-och-social_H7023008

Riksdagsmotionen En tandvård för alla
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tandvard-for-alla_H5021144

GP-debatt: Bra tänder ska inte vara en klassfråga
https://www.gp.se/debatt/bra-t%C3%A4nder-ska-inte-vara-en-klassfr%C3%A5ga-1.7651396

Dela den här sidan:

Kopiera länk