politik
Bild på elever i ett klassrum. En av dom gör ett V-tecken

Skolan

Skolan ska ge alla elever samma möjligheter till en bra utbildning. Men hur mycket elever lär sig beror idag alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de har. Så behöver det inte vara.

Skolan lämpar sig inte för affärstänkande. En bra utbildning är en mänsklig rättighet. Då ska inte skolor kunna gå i konkurs mitt i terminen. Skattepengar ska gå till elever och personal – inte till skolföretagens vinster. Skolan ska styras för att ge eleverna så bra utbildning som möjligt, inte efter vad som ger mest vinst till de som äger skolorna.

Vinstjakten ska stoppas, och bara organisationsformer som inte är vinstdrivande ska få bedriva fristående skolor.

För att få en bättre skola måste lärarnas arbetsvillkor förbättras. Arbetsbördan ska lätta genom fler kollegor och genom att administration liksom antalet nationella prov minskar. De senaste åren har många lärare lämnat yrket och det är prioriterat att få dem att vilja återvända.

Vänsterpartiet vill satsa på bättre och hållbarare skolmat, mat som har låga utsläpp och gynnar gottdjurskydd och biologisk mångfald, som är vegetarisk och/eller ekologisk.

Vänsterpartiet vill att staten ger mer pengar till kommunerna. Det innebär att det blir mer pengar för att anställa lärare och på andra sätt göra skolan bättre.

Grundskolan

Den svenska grundskolan dras isär och elever med olika bakgrund hamnar olika skolor. En förklaring är det så kallade fria skolvalet. Vänsterpartiet vill inte att elever och föräldrar ska tvingas välja mellan ”bättre” och ”sämre” skolor. Istället ska alla kunna lita på att skolan närmast hemmet är en bra skola. Alla tjänar på en jämlik skola. När elever med olika bakgrund möts förbättras både resultaten och sammanhållningen.

En jämlik skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund möts förbättras både resultaten och sammanhållningen. För att kunna kompensera för elevers olika bakgrund och behov måste skolans resurser användas rätt och i tid. Vi vill att det ska finnas tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. Vänsterpartiet vill att staten tar tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna. På så sätt kan pengar fördelas mer anpassat efter skolornas och elevernas behov.

Fritidshemmen är en viktig del i utbildningssystemet för att ge barnen en bra och meningsfull fritid samt stödja deras utveckling. Fritidshemmen ska ingå som en integrerad del i en samlad skoldag. Vänsterpartiet vill lyfta fram deras pedagogiska uppgift och betydelse i och med att läroplanen även gäller för fritidshemmen. Därför anser vi att fritidshemmen måste göras tillgängliga för alla elever.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan är frivillig, men samtidigt är en gymnasieexamen det absolut viktigaste för att få ett jobb och ett vuxenliv med egen försörjning och god hälsa. Därför behöver gymnasieskolan tydligt ha målet att alla ska slutföra en gymnasieutbildning eller motsvarande inom andra skolformer. Mycket mer behöver göras för att få alla unga att påbörja och slutföra en gymnasieutbildning. Gymnasiet behöver ha ett brett utbud av program och inriktningar så att möjligheterna att gå en utbildning inom ett område som väcker ens intresse är goda. Utbudet behöver också utformas efter behov på den lokala och nationella arbetsmarknaden. Både yrkesprogram och studieförberedande program ska minst ge grundläggande behörighet till högskolestudier.

Läs även:

Vänsterpartiets Utbildningspolitiska program
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/systemfelen-i-den-svenska-skolan_H602292

Dela den här sidan:

Kopiera länk