politik
På bilden visas euron i närbild.

Skatte­flykt

Skatteflykt är ett stort samhällsproblem. Stora resurser försvinner och det blir vi andra som får stå för notan. Det handlar om pengar som borde ha gått till sådant som sjukvården, skolan och äldreomsorgen. Att inte betala den skatt man ska undergräver också sammanhållningen i samhället och förtroendet för myndigheterna.

De som ägnar sig åt skatteflykt och aggressiva skatteupplägg är ofta storföretag och höginkomsttagare. Det kan ge en situation där vanliga löntagare eller småföretagare kanske frågar sig varför de ska betala skatt när många i samhällets topp inte gör det.

Vänsterpartiet vill se krafttag mot skatteflykt och skattebrott, bland annat vill vi:

  • Kriminalisera skatteflykt. Idag är skatteflykt inte kriminaliserat. Det finns bestämmelser mot skatteflykt i skatteflyktslagen, men det enda som händer om man ”döms” för att ha brutit mot skatteflyktslagen är att man blir skyldig att betala den skatt som man skulle ha betalat. Vi menar att skatteflykt och medhjälp till skatteflykt måste kriminaliseras och att fängelsestraff ska kunna utdömas.
  • Banker ska kunna förlora sitt tillstånd (bankoktroj) vid upprepad medhjälp till skatteflykt.
  • Banker, revisionsbyråer, skattejurister- och konsulter tjänar stora pengar på att tillhandahålla rådgivning och tjänster som leder till såväl skatteflykt som aggressiv skatteplanering. I princip alla finansiella tillgångar är placerade hos banker eller liknande. Något hårdraget kan man säga att utan banker, inga överföringar till skatteparadis. Vi föreslår därför att banker som vid upprepade tillfällen ertappas med att hjälpa klienter fly undan skatt ska kunna förlora sitt tillstånd att verka som bank i Sverige (bankoktroj).
  • Krav på s.k. öppen land-för-land-rapportering. Multinationella företag ska öppet redovisa var deras vinster uppkommit och skatta för vinsterna där de har uppstått.
  • Skärpta regler i samband med aktieutdelningar. Detta för att motverka s.k. Cum-cum upplägg. Den skattskyldige ska vara både civilrättsligt ägare och ekonomisk förmånstagare under 45 dagar före och efter aktieutdelningen.
  • Obligatorisk skattepolicy
  • Det bör bli obligatoriskt för stora företag att redogöra för sin skattepolicy. I denna ska de beskriva och förklara företagets olika skatteupplägg. I skattepolicyn ska företagen också beskriva hur företaget arbetar med regelefterlevnad avseende skatt och vilka kontrollfunktioner företaget har. Ett liknande system finns i Storbritannien.
  • Stärk skyddet för visselblåsare
  • Se över möjligheten att förbjuda s.k. brevlådeföretag vars enda syfte är skatteplanering

Läs även:

Riksdagsmotionen Skatteflykt och skattebrott
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skatteflykt-och-skattebrott_H602237

Dela den här sidan:

Kopiera länk