politik
På bilden visas euron i närbild.

Skatteflykt

Skatteflykt och skatteundandragande är ett stort samhällsproblem. Stora resurser försvinner och det blir vi andra som får stå för notan. Att inte betala den skatt man ska undergräver också sammanhållningen i samhället och förtroendet för myndigheterna.

De som ägnar sig åt skatteflykt och aggressiva skatteupplägg är ofta storföretag och höginkomsttagare. Det kan ge en situation där vanliga löntagare eller småföretagare kanske frågar sig varför de ska betala skatt när många i samhällets topp inte gör det.

Vänsterpartiet vill se krafttag mot skatteflykt och skattebrott och föreslår bland annat följande:

  • Revisionsbyråer, banker och skattekonsulter bör införa riktlinjer som syftar till att förhindra aggressiv skatteplanering
  • Det bör införas en lag som tvingar revisionsbyråer, banker m.fl. att rapportera skatteupplägg som uppfyller kriterier för aggressiv skatteplanering till Skatteverket
  • Banker som upprepade gånger medverkar till aggressiva skatteupplägg ska kunna förlora sin rätt att verka som bank i Sverige
  • Krav på s.k. öppen land-för-land-rapportering. Multinationella företag ska öppet redovisa var deras vinster uppkommit och skatta för vinsterna där de har skapats
  • Se över möjligheten att förbjuda s.k. brevlådeföretag vars enda syfte är skatteplanering

Dela den här sidan:

Kopiera länk