politik

Sjukvård

Alla har rätt till en jämlik och bra sjukvård, inte bara de som har råd med privata sjukförsäkringar. Den grundläggande principen är att vården ska ges utifrån människors behov.

Det finns stora skillnader i både hälsa och tillgång till vård i Sverige. Skillnaderna är såväl regionala och socioekonomiska som köns- och åldersmässiga. Var man än bor i landet och oavsett sociala faktorer ska det finnas förutsättningar för en bra och likvärdig vård. Därför är frågan om jämlik hälsa och vård så viktig för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom ett antal reformer för att förbättra vården. Vi har bland annat förhandlat fram tio årliga vänstermiljarder som ska gå till kommuner och landsting. Dessutom ska primärvården stärkas med inriktning på kvinnors hälsa och riktade satsningar ska göras mot ungas psykiska ohälsa, barnhälsovården och på vårdpersonalens arbetsmiljö. Mammografiscreening och cellprov för att upptäcka livmoderhalscancer har blivit avgiftsfritt i hela landet. Den öppna hälso- och sjukvården har blivit avgiftsfri för personer över 85 år, preventivmedel till ungdomar till och med 20 års ålder och barns läkemedel likaså. Vi har också gjort flera satsningar för att förstärka förlossningsvården.

Genom att släppa in vinst som drivkraft i vården försvåras möjligheten att styra vården till dem med de största behoven. Vi tycker inte att vinstsyftande företag ska kunna bedriva verksamhet med skattemedel i sjukvårdens kärnverksamheter.

Vänsterpartiet vill satsa 5 miljarder kr på att utveckla sjukvården. Satsningen riktas på att förbättra arbetsmiljön samt möjliggöra kompetensutveckling inom sjukvården. Vi vill också öka tillgängligheten inom primärvården och satsa på mer personal med psykologkompetens på vårdcentralerna.

Dela den här sidan:

Kopiera länk