politik

Rasistiska organisationer

Rasismen utgör ett hot mot demokratin och oss alla. Den utgör en begränsning i det offentliga rummet för alla som är föremål för rasisternas hat och våld, men i förlängningen även av rätten att existera. Kampen mot rasism och fascism måste föras på flera nivåer: mot strukturell rasism och diskriminering, mot uttalat rasistiska grupper och partier, mot rasistiska tendenser i etablerade partiers politik, mot ökande klasskillnader och för en generell välfärdspolitik som omfattar alla – invandrade som infödda. Vi behöver ha en politik som skapar framtidstro och bekämpar de orättvisor och försämrade villkor som får människor att leta efter syndabockar.

Även lagstiftning och polisens arbete spelar roll. Rättsväsendet och framför allt polisen måste prioritera arbetet mot hatbrott. Hets- och hatbrottslagstiftningen behöver stärkas på vissa punkter och den lagstiftning som redan finns behöver tillämpas mer effektivt.

När polisen avgör om en demonstration ska få tillstånd så måste det hot mot människors säkerhet som en nazistisk demonstration innebär väga tyngre. Det är orimligt att den våldsamma nazistiska organisationen NMR kan ges tillstånd att demonstrera utanför RFSL:s lokaler. Polisen behöver också bli bättre på att gripa och lagföra nazister och andra när de till exempel bryter mot lagen om hets mot folkgrupp. Det behöver göras mer offensivt än idag. Till exempel kan det handla om personer som bär vissa symboler. För detta måste vi se till att öka kompetensen inom polisen om hetslagstiftningens och ordningslagens koppling till allmänhetens säkerhet och de demokratiska grundvärderingarna, samt om våldsbejakande gruppers metoder för att sprida sitt antidemokratiska budskap.

Det tycker vi är en bättre väg än att försöka förbjuda rasistiska organisationer. Vänsterpartiet vill inte kriminalisera människor för deras tankar eller vilka organisationer de deltar i, utan fokus måste ligga på att förhindra och bestraffa de brottsliga handlingar som enskilda, själva eller tillsammans med andra, begår. Det är en viktig princip. Dessutom är det riskabelt att öppna för att förbjuda åsikter eller organisationer. Det ökar risken för att om andra politiska krafter än idag kommer till makten så kan de lättare förbjuda de organisationer som de ogillar.

Ett förbud mot rasistiska organisationer eller deltagande i dem riskerar dessutom att leda till en gränsdragningsproblematik. Vissa organisationer som inte uppfattas om ”tillräckligt mycket” rasistiska kommer att fortsätta att vara tillåtna. På så sätt blir de rasistiska organisationer som inte förbjuds normaliserade. Ett förbud skulle också kunna uppmuntra organisationer till underjordisk verksamhet och därmed göra det svårare att kontrollera deras verksamhet.