politik

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Därför måste alla ges tillgång till en bra vård, inte bara de som har råd att betala psykologsamtal ur egen ficka.

Vänsterpartiet vill öka tillgången på psykologisk behandling på vårdcentralen. Idag varierar det stort mellan landsting och vårdcentraler vilka som erbjuder behandling. Om fler fick tillgång till behandling skulle det kunna förebygga allvarligare psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Fler kvinnor än män lider av psykisk ohälsa och kvinnor är oftare sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar mest bland personer med högst förgymnasial utbildning och unga, vilket gör det ännu viktigare med tidiga, avgiftsfria insatser. Vi anser att det måste blir lättare för unga att söka och få hjälp i tid. Därför har Vänsterpartiet varit med och drivit igenom en satsning på ungas psykiska hälsa som gett möjlighet till initiativ som självinläggningsprojekt inom psykiatrin och gett ungdomsmottagningarna möjlighet att ha generösare öppettider.

Dela den här sidan:

Kopiera länk