politik

Polisen

Polisen utgör en viktig del i upprätthållandet av rättsstaten. Därför har det stor betydelse att myndigheten är en attraktiv arbetsplats som tar väl hand om sina anställda. Polisens arbetsförhållanden är en aktuell fråga.

Polisen arbetar under förhållanden som kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande. Det är därför av yttersta vikt att det finns relevanta och inarbetade säkerhetsrutiner m.m. särskilt när det kommer till polisens arbete i olika slags utsatta positioner. Likaså är det viktigt att såväl tekniska som andra fysiska hjälpmedel och arbetsverktyg fungerar. Vi menar att det bland annat krävs förbättringar av den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön inom Polismyndigheten.

Brottsanklagelser mot poliser bör inte utredas av dem själva. Den instans som har våldsmonopol måste ha människors förtroende för att upprätthålla sin legitimitet. Bara misstanken om att kåranda påverkar polisens utredningar av kollegor räcker för att motivera en nyordning. Vänsterpartiet har under många år lyft frågan om att det bör inrättas en fristående myndighet som ska hantera den typ av anmälningar som idag handläggs av Riksenheten för polismål.

Vänsterpartiet har länge drivit på för att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning med yrkesexamen. Forskning och samverkan med andra utbildningsområden i kombination med en stark koppling till den polisiära verksamheten krävs för att utveckla mer effektiva metoder som är anpassade till dagens krav på polisen.

Polis, räddningstjänst och annan offentlig service ska finnas tillgänglig även på landsbygd och i förorter. Vi ska kunna lita på att det finns en närvarande polis oavsett var i landet vi bor.

Dela den här sidan:

Kopiera länk