politik

Pension

Alla människor ska kunna leva på sin pension, inte bara de som varit höginkomsttagare. Pensionssystemet måste ge alla ekonomisk trygghet och man ska i god tid kunna räkna ut hur stor pensionen blir. Vänsterpartiet vill ha ett nytt pensionssystem som utformas utifrån dessa förutsättningar. Vi vill också ha en öppen och demokratisk process kring pensionerna.

Nuvarande pensionssystem har misslyckats med sin uppgift att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott och värdigt liv. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner är stora och hälften av alla kvinnor tvingas ta ut garantipension till någon del för att klara sig.

En viktig fråga på kort sikt är därför att höja garantipensionen. En av de viktigaste orsakerna till skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hem, vilket ger kvinnor lägre inkomster. Kvinnor tar ut längre föräldraledighet, har större andel deltidsarbete och är oftare sjukskrivna.

Pensionssystemet gynnar höginkomsttagare som kan arbeta länge. De flesta kommer dock få allt lägre pensioner. Kommunalarbetare och industriarbetare beräknas få under 50 procent av sin slutlön. Den s.k. pensionsgruppen – bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har förslagit att den lägsta pensionsåldern höjs till 64 års ålder. Idag har kommunalarbetare en pensionsmedelålder på 63 år och förslaget kommer att slå mot framförallt kvinnor med låga inkomster. Vänsterpartiet har varit mycket kritiskt till uppgörelsen.

Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen infört flera reformer som främst kommer de pensionärer som har sämst ekonomi till del. Vi har exempelvis höjt taket för bostadskostnad i bostadstillägget och sänkt skatten för pensionärer. Hälso- och sjukvården har blivit avgiftsfri för personer som är över 85 år och tandvårdsbidraget höjts för personer som är 65-74 år.

Dela den här sidan:

Kopiera länk