politik

Landsbygd

Sverige ska vara ett land som håller ihop. Våra gemensamma rikedomar skapas av hela landets resurser och hela landets arbete. Då ska frukterna av det arbetet också komma hela landet till del.

Sverige har stora och växande regionala skillnader. Ojämlikheten syns på kartor – på Sverigekartan och på stadsbusskartan. Pengarna finns i centrum, i de stora städerna och i stadskärnorna. Samtidigt lämnas landsbygden, bruksorterna och arbetarstadsdelarna efter. Det är ett svek mot stora delar av Sverige.

Vänsterpartiet vill att alla ska kunna bo där man själv önskar i Sverige. Det kräver dock likvärdiga grundläggande förutsättningar i hela landet. Vår strategi bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande och ett tydligt ansvar för staten att se till att grundläggande samhällsservice finns i hela landet.

Vi vill att staten ska ta ett större ansvar för landsbygdsfrågorna. Bland annat genom omlokalisering av statliga myndigheter, utbyggd infrastruktur och bättre förutsättningar för företagande på landsbygden. Människor måste garanteras tillgång till grundläggande samhällsservice oavsett var man bor. Det kan till exempel handla om tillgången till läkemedel, en trygg förlossningsvård, fungerande bredband, närvarande poliser och en god postservice.

Vi är glada över att i budgetförhandlingarna med regeringen ha fått igenom en tioårig mångmiljardsatsning som kommer att beröra många bruksorter, glesbygdskommuner, stadsdelar och förorter runtom i landet. Satsningen är totalt 22 miljarder kronor och kan användas för insatser för jobb, utbildning, service, fritid och socialt arbete.

Vänsterpartiet vill genomföra en pilotsatsning på servicebussar i områden där samhällsservicen monterats ned. Genom bussen ska det t.ex. vara möjligt att få varor beställda från exempelvis apoteket, systembolaget eller lanthandeln. Personal från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen kan turas om att åka med. Till boende i skärgården ska båtar leverera det som behövs och i storstädernas förorter kan det inrättas fasta lokaler.

Dela den här sidan:

Kopiera länk