politik

Krimina­li­tet

Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen har anledning att se kriminalitet som en lösning. Vi vill ge alla barn en uppväxt som ger dem möjligheter i livet, från förskolan till skolan och det första jobbet. Det är nödvändigt för att minska kriminaliteten och se till att så få som möjligt drabbas av brott.

Sverige har länge varit ett land med lägre kriminalitet än många andra länder. Det är inte för att vi haft längre straff eller fler poliser på gatorna. Det har däremot en direkt koppling till att vi haft ett starkt välfärdssamhälle med en välfungerande omsorg och skola samt tillgång till arbete och bostäder. Men det gäller inte längre överallt. De ökande klassklyftorna har slitit isär samhället. Det har gjort att en organiserad brottslighet med löften om snabba pengar kunnat växa fram och slå rot. Många ungdomar som inte ser någon väg framåt genom studier och arbete lockas av möjligheten att tjäna pengar och vinna anseende genom brott. En del förorter har drabbats av öppen narkotikahandel, våldsbrott och organiserad kriminalitet under många år utan att samhället har reagerat tillräckligt. På landsbygden ges beskedet att det inte finns någon polis att skicka. I denna brottslighets spår finns många drabbade brottsoffer, ofta mänskliga tragedier. Där finns människor som dödas och människor som skadas för livet.

Det är Vänsterpartiets absoluta övertygelse att en stark, gemensamt finansierad och jämlik välfärd med en väl fungerande skola, fritidsverksamhet, sjukvård, socialtjänst, låg arbetslöshet och ett starkt socialt försäkringssystem är det bästa sättet att motverka klassamhället och att förebygga kriminalitet.

Forskning visar att brottsligheten i Sverige ligger på en stabil nivå även om skjutningarna dessvärre ökat. Tyvärr visar inte media den bilden. Människor får istället uppfattningen att alla sorters brott ökar, särskilt våldsbrott och sexualbrott. Det skapar en känsla av att otryggheten växer. Denna känsla måste tas på allvar.

För att verkligen minska den grova kriminaliteten och stärka människors trygghet i utsatta områden krävs, istället för politikers prat om längre och hårdare straff, en gemensam politisk vilja för att minska klassklyftorna i samhället. Forskning visar dessutom att längre och hårdare straff generellt sett inte får människor att sluta begå brott. Man kan se på USA som ett exempel. Där är straffen ofta enormt hårda, men brottsligheten är hög.

Men när människor begår brott måste samhället sätta gränser i form av påföljder. Grov brottslighet som gängkriminalitet och våldsbejakande extremism ska bekämpas på ett effektivt sätt med hjälp av lagstiftning som bygger på de grundläggande rättsliga principerna i en rättsstat. Antalet poliser spelar roll för att förebygga brott, men det behöver också uppmärksammas hur poliserna arbetar och vilka arbetsuppgifter som är prioriterade. Polis, räddningstjänst och annan samhällsservice ska finnas tillgänglig oavsett om man bor i stan, i en förort eller på landsbygden.

För Vänsterpartiet är det grundläggande att fängelser inte är en förvaring av människor utan att vi har en god och välfungerande kriminalvård. Kriminalvården har idag och ska även i framtiden ha ett tydligt fokus på att den dömde ska kunna komma tillbaka till ett liv i frihet och utan kriminalitet. Vänsterpartiet är starkt emot dödsstraffet och anser även att livstidsstraffet ska avskaffas så att alla straff är tidsbestämda.

Se även avsnittet om Brottsoffer.

Läs även:

Artikel: Vi i Vänsterpartiet kan lösa gängvåldet
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/K3Xdz7/vi-i-vansterpartiet-kan-losa-gangvaldet

Artikel: Se på USA – Enbart långa straff räcker inte. Här är våra nio förslag för att knäcka gängkriminaliteten
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/LAqwGR/se-pa-usa–enbart-langa-straff-racker-inte

Riksdagsmotionen En modern kriminalvård
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-modern-kriminalvard_H702150

Riksdagsmotionen Stoppa gängkriminalitet och den våldsbejakande extremismen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stoppa-gangkriminalitet-och-den-valdsbejakande_H7022147

Riksdagsmotionen Trafiksäkerhet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/trafiksakerhet_H702126

Riksdagsmotionen Skatteflykt och skattebrott
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skatteflykt-och-skattebrott_H602237

Riksdagsmotionen Brottslighet riktad mot välfärden
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/brottslighet-riktad-mot-valfarden_H602294

Riksdagsmotionen Straffet för mord
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201819138-straffet-for_H70230

Riksdagsmotionen Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201819157_H702109

Dela den här sidan:

Kopiera länk