politik

Kollektivtrafik

Trafiken står för en stor del av vår klimatpåverkan. För att minska trafikens miljö- och klimatpåverkan räcker det inte att bilarnas utsläpp minskar. Vi måste också öka kollektivtrafikens andel av resorna.

Vänsterpartiet tycker att staten har ett ansvar för att öka resandet med kollektivtrafik. Biljettpriset har betydelse för att fler ska ställa bilen och istället välja att åka kollektivt. Genom att sänka taxorna eller införa gratis kollektivtrafik skapas också ökade möjligheter för dem med låga inkomster att resa.

Vi har lokalt fått igenom satsningar på gratis kollektivtrafik i flera kommuner och har även föreslagit statligt finansierade storskaliga försök med gratis kollektivtrafik i några län. Genom budgetsamarbetet med regeringen kommer det att göras en satsning på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet. Vänsterpartiet vill nu gå vidare och utöka den reformen så att den gäller året runt. Satsningen på avgiftsfri kollektivtrafik och färdtjänstresor året runt är en träffsäker rättvisereform som ger alla barn och ungdomar möjlighet att resa till och från kompisar, skolan eller extrajobbet och olika aktiviteter på fritiden oavsett ekonomiska förutsättningar.

Flera saker måste göras samtidigt för att öka andelen resor med kollektivtrafik och minska bilismen i våra städer. Exempelvis måste stadsplanering ske så att mer utrymme ges för kollektivtrafik och tillgången till kollektivtrafik och turtäthet måste öka. Vårt mål är en utbyggd, avgiftsfri kollektivtrafik som funkar för alla. Möjligheten att resa billigt och klimatsmart ska vara i fokus, inte företagens vinstmaximering.

Dela den här sidan:

Kopiera länk