politik

Jordbruk och mat

Vänsterpartiet anser att Sverige ska vara mer självförsörjande på livsmedel. Vi vill stärka stödet till ekologiskt jordbruk och för att produktion, förädling och distribution av mat ska ske närmare konsumenten.

För att öka andelen hållbar mat inom offentlig sektor ska god mat som har mervärde för miljön och lokalsamhället ha förtur.

Samtliga större enheter inom offentlig sektor, som sjukhus och större skolor borde ges förutsättningar att kunna laga sin egen mat. Staten bör stödja kommunernas och landstingens arbete för en grön upphandling av livsmedel som är ekologisk, närproducerad och djuretisk.

Vänsterpartiet har i budgetsamarbetet med regeringen fått igenom ökad ersättning till betesmarker. Vi ser också behov av att stödet för gårdsslakterier stärks samtidigt som mer vegetarisk mat produceras och konsumeras för att minska klimatpåverkan.

Dela den här sidan:

Kopiera länk