politik

Jobb och arbets­löshet

Den ekonomiska politiken ska inriktas mot full sysselsättning. Vårt mål är att alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra det.

En trygg inkomst ger människor större frihet. Arbetslösheten är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Hög arbetslöshet innebär ökad makt för företagen på de arbetandes bekostnad. Under hot om uppsägningar kan lönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och anställningstryggheten luckras upp.

Den svenska ekonomin präglas av hög arbetslöshet samtidigt som stora investeringar måste till. Det saknas inte arbetsuppgifter. Vi behöver investera i infrastruktur, energieffektivisering och ny teknik för att ställa om ekonomin i en mer klimatvänlig riktning. Bostadsbristen i storstäderna måste byggas bort och inom välfärden finns stora eftersatta behov. Dessa investeringar håller uppe efterfrågan samtidigt som de stärker Sveriges långsiktiga tillväxtförutsättningar.

Vi föreslår bland annat:

  • Samhällsnyttiga investeringar i upprustning av järnvägen, bostadsbyggande, klimatomställning m.m.
  • Stora satsningar på fler anställda och högre kvalitet inom vård, skola och omsorg
  • Utbildningsinsatser för att höja kunskaper och kompetens i bred bemärkelse
  • Stärk arbetsförmedlingen
  • Grön investeringsbank för innovation och klimatinvesteringar
  • Aktiv näringspolitik för att ställa om till tillväxt som bygger på nya innovationer och hållbarhet
  • Riksbankens inflationsmål bör kompletteras med ett sysselsättningsmål
  • En mer expansiv finanspolitik; överskottsmålet för de offentliga finanserna bör ersättas med ett balansmål.

Läs även:

Dela den här sidan:

Kopiera länk