politik
En bild på en flicka som håller upp sin handflata mot kameran. Handen i bilden är inzoomad.

Integritet

Alla människor har rätt till en skyddad privat sfär. Skyddet för den personliga integriteten är en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle.

Det innebär att en människas privatliv ska värnas och skyddas mot olika former av omotiverade ingrepp eller otillbörliga kränkningar av det allmänna. Den enskilde ska själv kunna förfoga över och skydda information om sina personliga förhållanden samt slippa att utsättas för olika kroppsliga ingrepp. I grund och botten handlar det om människans rätt att inte bli kränkt.

Vänsterpartiet tycker därför att skyddet för den personliga integriteten måste vara mycket starkt. Vi är kritiska till införandet av lagstiftning om övervakning, hemliga tvångsmedel m.m. som innebär ett oproportionerligt stort intrång i den personliga integriteten.

Dela den här sidan:

Kopiera länk