politik
Bild på två äldre män som spelar fotboll mot två yngre män

Idrott

Vänsterpartiet vill att det ska finnas tillgång till idrottsplatser, idrottsanläggningar och arenor som inbjuder till idrottsutövande för alla, oavsett om dessa idrotter domineras av kvinnor/flickor eller män/pojkar. För oss är bredd- och ungdomsidrotten den viktigaste delen av den stora idrottsrörelsen.

I samhällsplaneringen ska det finnas utrymme och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott. På så sätt kan fler vara fysiskt aktiva. Det är ett välkänt faktum att äldre som tränar aktivt på olika sätt också mår bättre. Genom fysisk aktivitet för äldre kan antalet fallolyckor minska. Vi vill att alla kommuner ska ha en strategi för att ge äldre rätt och möjlighet till idrott. Genom att stödja den stora organiserade idrottsrörelsen kan vi ge många människor en möjlighet till ett bättre och friskare liv.

Könsmaktsordningen, där män generellt överordnas kvinnor, genomsyrar hela samhället och idrottsrörelsen är inget undantag. Enligt vår mening bör staten därför på ett mer aktivt sätt använda bidragstilldelningen till idrotten för att ställa krav på ett stärkt jämställdhetsarbete.

Hälsa är en klassfråga. Så ska det inte behöva vara. För att främja barn- och ungdomsidrotten och utjämna klassklyftorna inom den vill Vänsterpartiet införa avgiftsfri idrottsskola för alla 6-12-åringar.

Dela den här sidan:

Kopiera länk