politik

Hedersvåld

Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om dessa. Hederskulturen bygger på föreställningen att vi inte är individer, utan bara en del av familjen eller släkten. Att familjens rykte är viktigare än vår egen vilja.

Utbildning om hedersrelaterat våld behövs i de yrkeskårer som möter människor som är utsatta. Det bör också noga utredas om dagens lagstiftning om till exempel grov fridskränkning räcker när våldet är en del av ett systematiskt förtryck.

Hederskulturen hänger också ihop med det klassamhället. Forskning visar att social rörlighet och ökad jämlikhet luckrar upp hederskulturen. Klassamhällets segregering stärker den.

Det måste till en jämlikhetspolitik. Det måste till att de här barnen och familjerna möter moderna normer i skolan. Det måste till att föräldrarna får jobb, får nya nätverk och tro på en framtid i det nya samhället.

Se även avsnittet Mäns våld mot kvinnor.

Läs även:

Vänsterpartiets socialpolitiska program
https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2020/02/socialpolitiskt-program-2020.pdf

Riksdagsmotionen Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959

Riksdagsmotionen Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201718215-utredningar_H5024132

Jonas Sjöstedt i Almedalen 2019
https://www.vansterpartiet.se/jonas-sjostedt-talade-om-jamlikhet-och-hederskultur/

Jonas Sjöstedt om hedersrelaterat våld (SvD, 2016):
http://www.svd.se/sjostedt-sarskilda-insatser-behovs-mot-hederskultur