politik

Försvaret

Svensk säkerhetspolitik ska främst bygga på fredliga lösningar och på att förebygga kriser snarare än att förespråka militära alternativ.

Vårt lands säkerhet förutsätter också en aktiv, självständig utrikespolitik med ett brett engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och folkrätt, för kvinnors frigörelse och global social rättvisa.

Vänsterpartiet vill se ett modernt försvar grundat på folklig förankring och militär alliansfrihet. Vi är för en allmän och könsneutral värnplikt. För oss är det en demokratifråga att försvaret utgörs av människor med olika bakgrunder.

Vi värnar den militära alliansfriheten. Det är bara så vi kan garantera en självständig utrikespolitik. Vi säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato och vi vill att Sverige river upp det s.k. värdlandsavtalet med Nato.

Vänsterpartiet vill inte att försvaret ska lägga ner fler förband. Tvärtom ser vi att det kan bli aktuellt med satsningar på förbandsverksamheten för att försvaret ska ha kapacitet att möta relevanta hot, men också för att vår militära alliansfrihet ska vara trovärdig. Vi anser också att beredskapen för att hantera kriser och katastrofer bör förbättras.

Se även avsnittet Nato.

Läs även:

Riksdagsmotionen För militär alliansfrihet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-militar-alliansfrihet_H502554

Riksdagsmotionen En feministisk säkerhetspolitik
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-feministisk-sakerhetspolitik_H502532

Riksdagsmotionen En aktiv freds- och säkerhetspolitik
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-freds–och-sakerhetspolitik_H402159

Dela den här sidan:

Kopiera länk