politik

Försvaret

Svensk säkerhetspolitik ska främst bygga på fredliga lösningar och på att förebygga kriser snarare än att förespråka militära alternativ.

Vårt lands säkerhet förutsätter också en aktiv, självständig utrikespolitik med ett brett engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och folkrätt, för kvinnors frigörelse och global social rättvisa.

Vänsterpartiet vill se ett modernt försvar grundat på folklig förankring och militär alliansfrihet. Vi är för en allmän och könsneutral värnplikt. För oss är det en demokratifråga att försvaret utgörs av människor med olika bakgrunder.

Vi värnar den militära alliansfriheten. Det är bara så vi kan garantera en självständig utrikespolitik. Vi säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato och vi vill att Sverige river upp det s.k. värdlandsavtalet med Nato.

Vänsterpartiet vill inte att försvaret ska lägga ner fler förband. Tvärtom ser vi att det kan bli aktuellt med satsningar på förbandsverksamheten för att försvaret ska ha kapacitet att möta relevanta hot, men också för att vår militära alliansfrihet ska vara trovärdig. Vi anser också att beredskapen för att hantera kriser och katastrofer bör förbättras.

Se även avsnittet Nato.

Läs även:

Riksdagsmotion om militär alliansfrihet
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-militar-alliansfrihet_H902497

Riksdagsmotion om en feministisk utrikes- och säkerhetspolitik
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-feministisk-utrikes–och-sakerhetspolitik_H902449

Riksdagsmotion om totalförsvaret
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20202130-totalforsvaret_H8023743

Dela den här sidan:

Kopiera länk