politik
Bild på förskolebarn i en ring runt en förskolelärare

Förskolan

Alla barn ska ha rätt till en förskola där den pedagogiska verksamheten håller högsta kvalitet. Vi vill därför att en högre andel av personalen ska vara förskollärare och tycker att det bör bli lättare för barnskötare att vidareutbilda sig.

Vi vill ge alla barn rätt till 30 timmars förskola per vecka så att alla ska ha lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter.

Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig feministisk fråga. När allt fler arbetar på obekväm arbetstid ökar behovet av barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Kommunerna ska därför vara skyldiga att erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under obekväm arbetstid.

Alltför ofta lider förskolan av för stora barngrupper. För att förskolan ska vara en trygg miljö där det bedrivs en bra pedagogisk verksamhet krävs att alla barn får synas. Därför har Vänsterpartiet och regeringen gjort satsningar såväl för att minska barngruppernas storlek som allmänt till kommunerna.

Förskolan lämpar sig inte för affärstänkande. Skattepengar ska gå till barnen och till pedagogerna – inte till företagsvinster. Därför har vi tillsammans med regeringen lagt fram ett förslag på vinstbegränsningar i välfärden.

Idag löper förskolepersonalen 63 procent högre risk att bli sjukskrivna än genomsnittet på arbetsmarknaden. Det riskerar att drabba barnens utveckling. För att förbättra arbetsmiljön för förskolepersonalen och stärka förskolans verksamhet vill Vänsterpartiet göra en miljardsatsning på förskolan.

Dela den här sidan:

Kopiera länk