politik
Bild på en pojke som hoppar i vattnet från en brygga medan en man och en kille tittar på från bryggan.

Föräldra­försäk­ring­en

Att föräldrar ska fördela ansvar för hem och barn lika är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Ett jämnare uttag av föräldraledighet skulle göra att kvinnors inkomster och hälsa ökar och att män tar större ansvar för hem och barn. Alla barn har rätt till en bra relation med båda sina föräldrar.

Idag tar mammorna ut 80 procent av föräldradagarna under barnets två första år. Tillsammans med regeringen drev Vänsterpartiet igenom den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen 2016. En analys från Försäkringskassan visar att den har lett till ett mer jämställt uttag av föräldradagar. Analysen visar samtidigt att det är långt kvar till ett jämställt uttag och att ett mer styrande regelverk är nödvändigt.

Vänsterpartiet vill ändra lagen så att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen. En ny utredning föreslår att ytterligare två månader ska bli vikta för respektive förälder. Det är viktiga steg på vägen mot ett jämställt uttag av föräldrapenning.

Ett mer jämställt uttag gör att män tar mer ansvar för vård av sjukt barn och för hushållsarbetet. Kontakten mellan pappor och barn blir bättre om föräldrapenningdagarna har delats mer lika mellan föräldrarna. Barn får dessutom en bättre relation till båda sina föräldrar, vilket skapar trygghet.

Läs även:

Riksdagsmotionen En mer jämställd föräldrapenning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201415124-en-mer_H30219

Riksdagsmotionen Jämställd föräldraförsäkring
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamstalld-foraldraforsakring_H20284

Dela den här sidan:

Kopiera länk