politik

Flykting­politik

Vår flyktingpolitik bygger på solidarisk realism. Det betyder att vår politik grundar sig i asylrätten, i solidariteten mellan människor och i en robust välfärd. Därmed placerar vi oss tydligt i de grundläggande politiska konflikter som skär igenom debatten i Sverige och övriga västvärlden: konflikten om fördelningen av samhällets resurser och konflikten mellan solidarisk vänsterpolitik och reaktionär nationalism.

I Vänsterpartiets Sverige är solidaritet och gemenskap utgångspunkten. Vårt mål är en värld där människor inte behöver fly. Det kräver ett långsiktigt arbete för global klimaträttvisa och ekonomisk jämlikhet, för fred, jämställdhet och frihet att vara den man är. Vägen är lång och ambitionerna måste höjas för att nå dit. Under tiden måste Sverige vara en klar och tydlig röst för asylrätt och mänskliga rättigheter genom att ge skydd åt dem som behöver det.

Vänsterpartiets flyktingpolitik ger den som söker skydd en rättvis prövning av asylskäl. Den som beviljas skydd ska tillsammans med sin familj få goda möjligheterna att finna fotfäste i samhället genom trygga uppehållstillstånd och lika förutsättningar att ta del av välfärden. Vänsterpartiet ser också att vi har ett ansvar för människor som redan befinner sig här och som hamnat i kläm i populistiska flyktingpolitiska omsvängningar.

För Vänsterpartiet är en robust och solidarisk välfärd förutsättningen för lyckad integration. Den integrationen omfattar oss alla, inte bara nyligen anlända. Genom skattefinansierade välfärds- och trygghetssystem ges vi alla möjlighet att utvecklas från isolerade satelliter till att bli en del av en gemenskap och ett samhällsbygge.

Det handlar om solidaritet mellan generationer för att finansiera utbildning och pensioner, mellan friska och sjuka och mellan arbetande och arbetslösa för att finansiera trygghetssystemen, och mellan de som har lever i överflöd och de som lever på marginalen för att bygga ett tryggt och jämlikt samhälle med hälso- och sjukvård, kultur och infrastruktur. Vi utgår ifrån att alla i samhället vill bidra genom att arbeta och att staten har ett ansvar för att möjliggöra det.

Vänsterpartiet vet att vi genom att investera i samhället och varandra kan bygga ett starkare, tryggare och mer inkluderande Sverige. Detta är den realistiska och solidariska vägen att försvara och utveckla den välfärdsmodell som har ett så brett stöd i Sverige. Kampen mot rasistiska krafter, för ett värdigt flyktingmottagande i samklang med samtida behov, och för att utveckla välfärden i ett öppnare Sverige, där vi är fler, är tätt sammanvävda.

Läs även:

Debattartikel Vi står upp för rätten till asyl
https://www.svd.se/v-vi-star-upp-for-ratten-till-asyl?fbclid=IwAR0L-PoIXz6iFOQIfw7wbZQV1peFSATtE8zQp27SyXt-zKTL8khSPmu5lHs

Riksdagsmotion En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-mansklig-och-rattssaker-flyktingpolitik_H602297

Riksdagsmotion Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattighetsbaserat-flyktingmottagande-byggt-pa_H702220

Ensamkommande barn
https://www.vansterpartiet.se/politik/ensamkommande-barn-och-unga/

Vänsterpartiets budgetmotion för Utgiftsområde 8 Migration
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-8-migration_H7023011

Dela den här sidan:

Kopiera länk