politik

Flyktingpolitik

Vänsterpartiet vill skapa en mänsklig, välkomnande och reglerad flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla människor ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelse och förtryck och få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt.

Under senare år har många människor sökt sig till Sverige undan krig och förtryck. Regeringen har svarat med att försvåra för människor att ta sig hit till exempel genom att införa gräns- och ID-kontroller samt stödja EU:s politik för att hindra människor från att ta sig in i Europa. I juni 2016 röstade riksdagen för en tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till denna utveckling. När världen som allra mest behöver stå upp för asylrätt och medmänsklighet vänder Sverige och EU ryggen till.

Samtidigt görs insatser, inte minst av det civila samhället, för att de människor som ska starta nya liv i Sverige får goda förutsättningar. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen tagit fram och genomfört flera insatser som förbättrar möjligheterna för asylsökande och nyanlända att etablera sig i Sverige. Vänsterpartiet skulle i många avseenden vilja gå längre än regeringen, men är samtidigt glada över de förbättringar som sker.

Handläggningstiderna och den bristande rättssäkerheten i asylprocessen är stora problem idag. Det tar också lång tid efter beviljad asyl innan nyanlända kommunplaceras. Vänsterpartiet vill förkorta väntetiderna, stärka rättssäkerheten samt förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning under väntan på asylbeslut.

En del av de flyktingboenden och boenden för ensamkommande som Migrationsverket upphandlat har hållit väldigt låg standard och drivits av oseriösa aktörer. Att privata företag kan tjäna stora pengar på människors utsatta situation är ohållbart och ovärdigt. Staten behöver ta ett större ansvar för flyktingmottagandet i allmänhet, och boendesituationen i synnerhet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk