politik

Feminism

Vi i Vänsterpartiet är feminister. Det innebär att vi ser att män överordnas kvinnor i vårt samhälle. Och framför allt innebär det att vi kämpar för att förändra det.

Sedan vi blev det första feministiska partiet i början av 1990-talet har vår politik utvecklats radikalt. Det räcker inte att vara socialist och kämpa för jämlikhet – kvinnoförtrycket är en egen maktstruktur som skär genom samhällsklasser och det måste ofta bekämpas på andra sätt än kapitalismen.

För Vänsterpartiet är feminismen inte en sakfråga. Vi ser att ojämlikheten och kvinnoförtrycket finns i alla livets och samhällets vrår, och det är därför vi har en feministisk analys av alla politiska frågor. Det är även därför vi valt att, olikt alla andra partier, inte ha ett kvinnoförbund. Alla våra företrädare måste vara feminister och prioritera jämställdhet och kvinnokamp. Därför driver vi feministiska krav inom praktiskt taget alla politiska områden.

Kvinnors frigörelse handlar till mycket stor del om den ekonomiska politiken eftersom frågor om resurser är helt avgörande för att minska orättvisor mellan kvinnor och män. Därför handlar många av våra feministiska krav om arbetslivet och om välfärden. Vi tycker att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete och att alla som vill ska ha rätt att arbeta heltid. Idag arbetar många kvinnor deltid för att de helt enkelt inte erbjuds en heltidstjänst. Vi driver på för arbetstidsförkortning och för höjda löner i kvinnodominerande yrken. Vi vill nå dit genom en satsning vi kallar jämställdhetsmiljarder – 5 miljarder kronor per år – riktat till Sveriges kommuner och landsting för att ge förutsättningar att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män. Sveriges kommuner och landsting sysselsätter över en miljon människor, varav 80 % är kvinnor, och är därmed Sveriges största arbetsgivare.

Vi tycker att mammor och pappor ska ansvara lika mycket för det arbete som görs i hemmet och att man ska dela lika på föräldraledigheten. Vi vill att pensionssystemet förändras så att kvinnors dåliga ekonomi inte cementeras och vi kräver att alla föräldrar som jobbar natt eller helg får rätt till barnomsorg på de tider de faktiskt arbetar.

Feminism handlar också om kvinnors rätt över den egna kroppen. Vänsterpartiet kämpar för att kvinnor ska slippa utsättas för mäns våld. Vi vill stärka kvinnojourernas arbete, vi vill ha en samtyckeslagstiftning och vi vill att alla tjejer ska få verktyg för att säga nej när någon kliver över ens egna gränser – därför kräver vi feministiskt självförsvar i skolan.

Unga ska inte känna att det finns ett tabu kring mens. Mensskydd ska inte heller vara en klassfråga. Därför vill Vänsterpartiet ge möjligheten till gratis mensskydd för ungdomar upp till 20 års ålder.

Dela den här sidan:

Kopiera länk