politik
Bild på flera personer som sitter med sina datorer och lyssnar på en presentatör.

Fackföreningar

Vänsterpartiet värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen där arbetsmarknadens parter tar gemensamt ansvar för löner och den huvudsakliga regleringen av villkoren på svensk arbetsmarknad. För att modellen ska fungera krävs starka fackföreningar och hög organisationsgrad.

Under de senaste decennierna har fackföreningsrörelsen pressats tillbaka, organisationsgraden sjunkit och arbetsgivarnas makt stärkts.

För att vända utvecklingen och stärka fackföreningsrörelsen och löntagarna krävs dels en lagstiftning som garanterar fackföreningarnas möjligheter att vidta stridsåtgärder för att åstadkomma bättre villkor och dels reformer som stärker fackföreningsrörelsen och underlättar facklig organisering. Vänsterpartiet säger därför nej till de begränsningar av strejkrätten som regeringen nu utreder. Strejkrätten är ett resultat av lång kamp av arbetarrörelsen och utgör en viktig del av den svenska arbetsrättsliga modellen. För att få fler att bli medlemmar i facket har vi kommit överens med regeringen om att återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgiften.

Dela den här sidan:

Kopiera länk