politik

Europeiska unionen (EU)

EU begränsar demokratin och prioriterar företagens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena. EU:s brister visas på många områden. EU klarade inte av att hantera finanskrisen. EU har inte stått upp för asylrätten och de mänskliga rättigheterna, vilket syns i de flyktingavtal man tecknat med Turkiet och Afghanistan.

Vänsterpartiets kritiska inställning till EU innebär inte att vi struntar i vad som händer i unionen idag. Så länge vi är medlemmar kommer vi att arbeta inom EU för våra politiska mål.

Vi vill vrida unionens politik åt vänster. Vi motverkar EU:s utveckling i federalistisk riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till medlemsländerna. Tillsammans med vänsterpartierna i Norden har vi föreslagit en väg framåt för EU och Norden efter Brexit.

Vänsterpartiet är motståndare till euron. Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i många euroländer eftersom EMU påtvingar länderna en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem.

Läs även:

Ett Europa för alla – inte bara för de rika – Vänsterpartiets valplattform, EU-valet 2019 https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2019/02/v-valp-EU2019.pdf

Riksdagsmotionen Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-201819115-verksamheten-i_H6023050

Dela den här sidan:

Kopiera länk