politik

Europeiska unionen (EU)

Vänsterpartiet menar att EU begränsar demokratin. Vi kritiserar EU för att prioritera den inre marknadens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena.

EU:s oförmåga att hantera finanskrisen eller tydligt stå upp för asylrätten och de mänskliga rättigheterna, bland annat genom de flyktingavtal man tecknat med Turkiet och Afghanistan visar på fler brister.

Vänsterpartiet arbetar med det långsiktiga målet att Sverige bör lämna EU. Det innebär inte att vi struntar i vad som händer i EU idag. Så länge vi är medlemmar kommer vi att arbeta inom EU för våra politiska mål.

Vi vill vrida unionens politik åt vänster. Vi motverkar EU:s utveckling i federalistisk riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till medlemsländerna. Tillsammans med vänsterpartierna i Norden har vi föreslagit en väg framåt för EU och Norden efter Brexit.

Vänsterpartiet är motståndare till euron. Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i många euroländer eftersom EMU påtvingar länderna en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem.

Dela den här sidan:

Kopiera länk