politik
På bilden syns tre vindkraftverk. Bakom dem är det blå himmel med lite moln. Sverige behöver mer förnybar energii.

Energi

Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om Sverige för att minska utsläppen. Här spelar energifrågan en avgörande roll. Vänsterpartiets mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning senast år 2040. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi som sol-, vind-, bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.

Det kostar att satsa på utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion. Men alternativet – att göra ingenting – är dyrare. Om vi inte satsar på förnybar energi nu kommer vi att få betala i framtiden i form av elbrist och stigande elpriser. Genom att satsa på förnybar el kan vi hålla nere kostnaderna för klimatförändringarna. På så sätt tar vi ansvar för kommande generationer. Vänsterpartiet vill till exempel se satsningar på insatser för förnybar elproduktion och stöd för att offentliga byggnader ska få möjlighet att installera sol- och vindkraft.

Vänsterpartiet säger nej till kärnkraft. Det är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en förnybar energiproduktion. Det finns inte heller någon säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Därför vill vi se en avveckling av kärnkraften så fort som möjligt. Vi säger också nej till prospektering och brytning av uran i Sverige.

Sedan avregleringen av elnätet på 90-talet har priserna stigit kraftigt och skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Det kan skilja 7 000 kr per år i pris mellan en villa i Grums och en i Ljungby. Den misslyckade avregleringen har skapat en oligopolsituation med höga och oförutsägbara kostnader för villaägare, industrin och andra elkonsumenter. Därför vill Vänsterpartiet införa ett tak på elnätsavgiften och förstatliga elnätet.

Läs även:

Vänsterpartiets förslag för en återreglerad elmarknad
https://www.vansterpartiet.se/aterreglera-och-forstatliga-elnatet-for-lagre-avgifter/

Riksdagsmotionen En hållbar och långsiktig energipolitik
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-hallbar-och-langsiktig-energipolitik_H5023393/html

Riksdagsmotionen Avvecklandet av kärnkraften
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avvecklande-av-karnkraften_H202850

Riksdagsmotionen Ett elnät vi äger tillsammans
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-elnat-vi-ager-tillsammans_H402155

Riksdagsmotionen Utgiftsområde 21 Energi
https://data.riksdagen.se/fil/8872E0EE-3C2A-4A4A-88DD-D83BA4FEFCB4

En energiöverenskommelse för klimatet
https://www.vansterpartiet.se/en-energioverenskommelse-for-klimatet/

Dela den här sidan:

Kopiera länk