politik
På bilden syns tre vindkraftverk. Bakom dem är det blå himmel med lite moln. Sverige behöver mer förnybar energii.

Energi

Vänsterpartiets mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning senast år 2040. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi som sol-, vind-, bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.

Det kostar att satsa på utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion. Men alternativet – att göra ingenting – är dyrare. Om vi inte satsar på förnybar energi nu kommer vi att få betala i framtiden i form av elbrist och stigande elpriser. Genom att satsa på förnybar el kan vi hålla nere kostnaderna för klimatförändringarna. På så sätt tar vi ansvar för kommande generationer.

Vänsterpartiet säger nej till kärnkraft. Det är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en förnybar energiproduktion. Det finns inte heller någon säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Därför vill vi se en avveckling av kärnkraften så fort som möjligt. Vi säger också nej till prospektering och brytning av uran i Sverige.

Sedan avregleringen av elnätet på 90-talet har priserna stigit kraftigt och skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Idag kan det skilja 7 000 kr per år i pris mellan en villa i Grums och i Ljungby. Den misslyckade avregleringen har skapat en oligopolsituation med höga och oförutsägbara kostnader för villaägare, industrin och andra elkonsumenter. Därför vill Vänsterpartiet införa ett tak på elnätsavgiften och förstatliga elnätet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk