politik
Bild på en påse pengar som en man håller i.

Ekonomisk brotts­lig­het riktad mot väl­färden

Vänsterpartiet vill ha en välfärd som är till för alla, inte bara för de rika. Välfärden har genom omfattande privatiseringar genomgått stora förändringar, vilket gjort den sårbar och till en måltavla för oseriösa företagare och ekonomisk brottslighet.

Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem och hänger ofta tätt samman med annan grov brottslighet. Årligen undandras samhället stora summor som hade kunnat gå till en bättre och tryggare välfärd.

I dag används tyvärr ofta företag som brottsverktyg. Vänsterpartiet vill därför göra en rad förändringar. Vi vill bland annat återinföra revisionsplikten för mindre aktiebolag och månadsredovisningen av antalet anställda. Dessutom måste upphandlingsområdet stramas upp. Där krävs enkla och tydliga regelverk som stänger dörren för skattefusk, felaktiga utbetalningar och svartjobb. Det ska vara lätt att göra rätt, både för det allmänna och för företagen. Ordning och reda, kollektivavtal och schyssta villkor gynnar de företagare som gör rätt för sig.

Vi måste också få ett slut på privatiseringsivern och vinstjakten i välfärden, det är den som är själva grunden för de brott som begås där. Det är fullständigt oacceptabelt att den skattefinansierade välfärden har blivit en guldgruva för kriminella. En politik mot ekobrott är en politik mot den grova organiserade brottsligheten. Välfärden ska vara till för oss alla, inte för vinstmaximering och skattefifflare.

Läs även:

Riksdagsmotionen Brottslighet riktad mot välfärden
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/brottslighet-riktad-mot-valfarden_H602294

Artikel SvD Jonas Sjöstedt och Linda Westerlund Snecker
https://www.svd.se/naiv-syn-pa-ekobrott-gynnar-de-kriminella-gangen

Dela den här sidan:

Kopiera länk