politik

Djurskydd

Vänsterpartiet arbetar för att stärka djurskyddet och respekten för djur som kännande individer. Vi anser att Sverige snarast bör införa en ny djurskyddslag så att fler djur får möjlighet till naturligt beteende och utevistelse.

Minkfarmning bör avvecklas. Tillsammans med regeringen har vi gjort en ekonomisk satsning för att minska antalet djurförsök och ökat anslaget för djurskyddskontroller. Nu vill Vänsterpartiet att en handlingsplan tas fram för att minska antalet djur som används i djurförsök samt att djurtransporterna ska bli färre, bättre och kortare.

Djurskyddet försämrades under den borgerliga regeringen. De lade ner Djurskyddsmyndigheten, stoppade förslag om förbud mot pälsdjursuppfödning och försvagade djurskyddskontrollen. Det är därför hög tid att stärka djurskyddet. Att regeringen nu accepterar att till exempel griskultingar kan skiljas från suggan en vecka tidigare är oacceptabelt. Istället bör de mervärden djurskyddet ger för livsmedelsproduktionen exempelvis i form av låg antibiotikaanvändning, stärkas. Därför behövs fungerande kontroller och fler lokalt producerade livsmedel. Detta leder i kombination med minskad köttkonsumtion till förbättrade förhållanden för våra djur.

Dela den här sidan:

Kopiera länk