politik

Brottsoffer

Ett öppet samhälle bygger på demokrati, frihet och respekt för alla människors rätt att forma sina liv så länge man inte kränker någon annan människas frihet. Våld, övergrepp och andra brott kan aldrig accepteras och måste bekämpas oavsett vilka som är de bakomliggande motiven.

Det är en mänsklig rättighet att slippa att utsättas för våld och övergrepp samt att få skydd och stöd om det ändå sker. Att utsättas för en brottslig gärning är kränkande och påverkar människor på olika sätt.

Under de senaste decennierna har brottsoffers rättigheter i Sverige stärkts. Men det finns fortfarande brister i rättssystemet och samhället som Vänsterpartiet menar måste åtgärdas för att tillgodose brottsoffers behov av skydd och stöd.

Vi vill stärka arbetet för att främja brottsoffers rättigheter. Brottsofferjourerna samt kvinno- och tjejjourerna har en mycket viktig roll i detta och måste ges ett långsiktigt stöd. Kvinno- och tjejjourer ska inte behöva sitta och ansöka om projektpengar för att kunna bedriva sin verksamhet. I budgetpropositionerna som vi och regeringen lagt fram tillsammans under mandatperioden har därför kvinno- och tjejjourerna fått mer pengar.

Dela den här sidan:

Kopiera länk