politik

Bostäder

Alla människor ska ha möjlighet till ett eget hem till en rimlig kostnad. Så är det inte idag i bostadsbristens Sverige. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Framför allt vill vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med. För detta krävs en aktiv statlig bostadspolitik.

Under mandatperioden 2014-2018 har Vänsterpartiet tillsammans med regeringen infört olika former av stöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror: investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande och investeringsstöd till bostäder för äldre. Vi har även infört ett upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet. Sammantaget utgör detta den mest omfattande bostadspolitiska satsningen på 20 år.

Vänsterpartiet driver på för att genomföra fler reformer, bland annat ett statligt topplån för att finansiera byggande av hyresrätter. Vi vill även inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror.

Bankerna ska inte längre få ta ut övervinster på vanligt folks bolån. Därför vill Vänsterpartiet införa en ny modell för bankkundernas förhandlingar om bostadsräntan med inspiration från Finland. Där sätts bostadsräntorna som ett påslag på internbankräntan. Räntan på ett lån på 2 miljoner kronor beräknas minska med 14 800 kronor på ett år, eller cirka 1 200 kronor per månadmed vårt förslag.

Vi vill se en bostadsmarknad för alla, inte bara för de rika.

Vänsterpartiet driver även en mängd andra frågor för att alla ska få en bra bostad till rimliga kostnader.

Dela den här sidan:

Kopiera länk